Förskolan kooperativet Musicas startsida
Föräldrakooperativet Musica i Guldheden

Liten barngupp - Egen kock - Ekologisk mat

Musica på Guldheden är en av Göteborgs äldsta och bäst etablerade förskolor. Med en barngrupp på 13 barn är vi också en av Göteborgs minsta. Verksamheten på Musica fokuserar på natur och miljö, ekologisk kost och en lugn vardag med långa lekperioder utan avbrott i liten barngrupp.

Natur och miljö

Vår personal och barnen arbetar miljö-och naturinriktat. Hos oss är leken, såväl ute som inne, centrum för verksamheten. Gården ligger i ett lugnt och ostört läge och dess utformning lockar till olika sorters lek och utforskande. Vi besöker ofta vår närliggande skog.

Måltider

Matlagningen och måltiderna är en annan viktig del av vår verksamhet. Förutom att dagligen njuta av smaken och doften ifrån maten (ofta vegetarisk), deltar barnen regelbundet i matlagningsarbetet.

Personal

Kooperativets medlemmar är arbetsgivare till personalen på Musica. Personalen består av två pedagoger och en kock. Stämningen är familjär och det är alltid nära till de som fattar beslut. Medlemmarnas uppgift är att skapa praktiska förutsättningar för en bra miljö för såväl barn som personal, medan ansvaret för den pedagogiska verksamhetens planering och genomförande vilar på pedagogerna.

Namnet Musica

Namnet Musica är ursprungligen förknippat med de grekiska muserna. I den grekiska mytologin var dessa nio muser sångens, musikens och poesins gudinnor. När Musica bildades 1983 var en stor del av aktiviteterna förknippade med musik, men har succesivt skiftat till att nu omfatta all slags skapande verksamhet.

Välkommen att klicka runt på hemsidan för att bekanta dig med vår verksamhet.

Hälsningar
Musicas medlemmar och personal