Förskolan kooperativet Musicas startsida
Föräldrakooperativet Musica i Guldheden

Om Musica

Musica på Guldheden är en av Göteborgs äldsta förskolor. Med en barngrupp på 13 barn är vi också en av Göteborgs minsta. Den pedagogiska utbildningen på Musica fokuserar på natur och miljö, ekologisk kost och en lugn vardag med långa lekperioder utan avbrott i liten barngrupp. Namnet Musica är ursprungligen förknippat med de grekiska muserna. I den grekiska mytologin var dessa nio muser sångens, musikens och poesins gudinnor. När Musica bildades 1983 var en stor del av aktiviteterna förknippade med musik, så även idag. Musik, sång och rörelse har en stor del i verksamheten. I vår fina ateljé ges också möjlighet till att utforska och arbeta med all form av skapande.

Natur och miljö

Hos oss är leken, såväl ute som inne, centrum för verksamheten. Gården ligger i ett lugnt och ostört läge och dess utformning lockar till olika sorters lek och utforskande. Vi besöker ofta vår närliggande skog. Vi arbetar med miljö och natur med hållbarhet i fokus och i vår sinnesträdgård odlar barnen örter, grönsaker och andra växter.

Måltider

Matlagningen och måltiderna är en annan viktig del av vår verksamhet. I Musicas kök lagas varje dag lunch från grunden. Tyngdpunkten ligger på vegetarisk mat och barnen får testa nya smaker och maträtter som kanske inte serveras hemma. Ekologiska råvaror används så långt det är möjligt och onödiga tillsatser som till exempel glutamat undviks. Maten följer också till viss del årstidernas växlingar. Så ofta som möjlighet ges tar vi hjälp av barnen för att de ska känna sig delaktiga i matlagningen, lära sig hur det går till i köket och få vetskap om hur olika ingredienser ser ut, smakar och används. De barn som är i köket får också till viss del välja tillbehör, grönsaker och frukt. Barnen är med och skalar, skär, häller, rör och bakar ut. Alla sinnen är med och alla kan vara med efter sin egen ålder och förmåga. Pedagogisk matlagning och måltider är viktigt på Musica.

Personal

Kooperativets medlemmar är arbetsgivare till personalen på Musica. Personalen består av tre pedagoger varav en rektor/pedagog. Stämningen är familjär och det är alltid nära till de som fattar beslut. Medlemmarnas uppgift är att skapa praktiska förutsättningar för en bra miljö för såväl barn som personal, medan ansvaret för undervisningens planering och genomförande vilar på pedagogerna och rektor.